Functie Ab-Actis
Voornaam Jess
Naam Vosdellen
Functiebeschrijving • Verantwoordelijk voor de evenementen
• Notulen opstellen van vergaderingen
• Aan- en afwezigheden opnemen
• Verantwoordelijke voor Team Party