Functie Ab-Actis
Voornaam Charlotte
Naam Claeskens
Functiebeschrijving • Verantwoordelijk voor de evenementen
• Notulen opstellen van vergaderingen
• Aan- en afwezigheden opnemen
• Verantwoordelijke voor Team Party